• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Starbåtsregatta                             Lö - sö  23 - 24 maj på Stadsfjärden,  Tävlingen är inhiberad

Björnholmsseglingen                  Lördag 6.6,  LYS Start kl. 2 Stallören - Björnholmen runt -  Stallören, 11 nm

Vrakholmens tillfartsssegling     Lördag 13.6,  LYS Start kl.11  Stallören - Kummelkobb - Vrakholmen, 12 nm 

EVLI Hangöregattan                    Fr- sö  3 - 5.7, alla klasser. Se särskild inbjudan och anmälningar,  

                                                       www.hangoregattan.fi  Regattan inhiberad

Artzéns minnessegling               Lördag 15.8, LYS. Start kl.11. Stallören - Kummelgrund - Sextant - Stallören, ca 24 nm

Eke- Marin seglingen                  Lördag 29.8, LYS Start kl.12 Stallören - Kummelgrund - Aspharun - Stallören, ca 19 nm

Fröbbes runda                             Lördag 12.9,  LYS, Start kl 12  Stallören - Björnholmen - Ekö - Stallören, ca 17 nm 

Flagghalningsseglingen             Lördag 26.9,  LYS, Start kl 12  Stallören - Gullö - Vitsand - Stallören, ca 9 nm

Onsdagsseglingar                      Onsdagar  3.6 - 24.6  / 5.8 - 26.8 H-båtar, Stadsfjärden.

                                                     Två starter / kväll, första start kl. 18.

 

Aktuella evenemang

Inga kommande evenemang!

Bli medlem

Som medlem kan du...


Du kan bli medlem här!

Copyright © ESS 2021
Planning & design: SydWeb Ab