• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Krångel ChallengeStarbåtsregattaStarbåtsregatta  Lö - sö  29 - 30 maj på Stadsfjärden

H-båtsregatta                                Lö - sö  29 - 30 maj på Pojoviklen norr om broarna

Björnholmsseglingen                  Lördag 5.6  Finnrating  Start kl. 11  Stallören - Björnholmen runt -  Stallören, 11 nm

Vrakholmens tillfartsssegling     Lördag 12.6 Finnrating  Start kl.11  Stallören - Kummelkobb - Vrakholmen, 12 nm- INHIBERAD 

EVLI Hangöregattan                    Fr- sö  9 - 11.7, alla klasser. Anmälningar och information sker via Manage2Sail.       

Artzéns minnessegling               Lördag 14.8, Finnrating. Start kl.11.

                                                      Stallören - Kummelgrund - Sextant - Stallören, a 24 nm

Eke- Marin seglingen                  Lördag 28.8, Finnrating  Start kl.11

                                                      Stallören - Kummelgrund - Aspharun - Stallören, ca 19 nm

Fröbbes runda                             Lördag 11.9, Finnrating LYS, Start kl 11  

                                                      Stallören - Björnholmen - Ekö - Stallören, ca 17 nm 

Flagghalningsseglingen             Lördag 25.9, Finnrating  Start kl 11  Stallören - Gullö - Vitsand - Stallören, ca 9 nm

Onsdagsseglingar                       Onsdagar  2.6 - 30.6  / 4.8 - 25.8 H-båtar, Stadsfjärden.

                                                     Två starter / kväll, första start kl. 18.

 

Bli medlem

Som medlem kan du...


Du kan bli medlem här!

Copyright © ESS 2022
Planning & design: SydWeb Ab