Skriv ut

Krångel ChallengeStarbåtsregatta  Lö - sö  28 - 29 maj på Stadsfjärden

50180991636 bf33f5fc5f b

H-båts Sprintregatta                          Lö - sö  29 - 30 maj på Pojoviklen norr om broarna

Björnholmsseglingen                           Lördag11.6  Finnrating  Start kl. 11

Stallören - Björnholmen runt -  Stallören, 11 nm, JAKTSTART

Vrakholmens tillfartsssegling           Lördag 18.6 Finnrating  Start kl.11

Stallören - Kummelkobb - Vrakholmen, 12 nm- 

Hangöregattan                                    Fr- sö  8 - 10.7, alla klasser. Anmälningar och information sker via Manage2Sail

Artzéns minnessegling                      Lördag 13.8, Finnrating. Start kl.11 Mörnäsfjärden, målgång Stuvuholmen

NY BANA: Mörnäsfjärden - Sextant - Ajax - Hästö-Busö runt - Stuvuholmen, ca26 nm,

Förslag till Havskappseglarnas ranking tävling 2023.

Eke- Marin seglingen                            Lördag 27.8, Finnrating  Start kl.11, 

Stallören - Kummelgrund - Aspharun - Stallören, ca 19 nm, JAKTSTART

Fröbbes runda                                     Lördag 10.9, Finnrating, Start kl 11

Stallören - Björnholmen - Ekö - Stallören, ca 17 nm 

Flagghalningsseglingen                        Lördag 24.9, Finnrating,  Start kl 11

Stallören - Gullö - Vitsand - Stallören, ca 9 nm

Onsdagsseglingar   H-båtar              Onsdagar 1.6-29.6 / 3.8-31.8, Stadsfjärden. Två starter/kväll, första start kl.18     

Onsdagsseglingar FinRating                Onsdagar 8.6, 15.6 och 24.8, Stallören - Vitsand - Stallören, ca 7 nm