• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Inom ESS ordnas fester och övriga evenemang, som tex. flagghissningen på våren och flagghalningen på hösten, Vrakholmsfest traditionella midsommarvakan och grillfesten på Stuvuholmen etc. Föreningen har en festkommitte´, som står för de praktiska arrangemangen inför festerna.

Datum och tid för fester och övriga evenemang meddelas i händelsekalendern här på hemsidan.