• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

VÄLKOMMEN till Ekenäs Segelsällskaps hemsidor!

Ekenäs Segelsällskap r.f. (ESS) är grundat år 1897, och är medlem av Segling- och båtsport i Finland r.f. samt medlem av Idrottssalliansen, som är en underorganisation till Finlands Svenska Idrott FSI.

Sällskapet har (2022) 540 medlemmar, varav 78 juniorer och ungdomar. I föreningens båtregister finns inskrivet 249 motor- och segelbåtar.

ESS har två stödjepunkter i Ekenäs skärgård, Stuvuholmen och Vrakholmen.

Föreningens klubbhus finns i Norra hamnen, Norra Strandgatan 8.

Förutom att föreningen har en aktiv juniorverksamhet anordnas kappseglingar samt många övriga evenemang, som publiceras i händelsekalendern på sällskapets hemsida.

Föreningens annonsering sker vid behov i tidningen Västra Nyland, annons med ESS-logo.

    

 Kappseglingarna  2024

ESS Krångel Nordic Vintage Star Challenge 2024

 ESS 125

Se Höstmötets 2020 presentationsvideo från tidigare regattor

Se Sailpix drönarvideo från 2020 regattan samt bilder från 2016, 2017, 2019 och 2020 regattorna