• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

  VÄLKOMMEN till Ekenäs Segelsällskaps hemsidor!

Ekenäs Segelsällskap r.f. (ESS) är grundat år 1897, och är medlem av Segling- och båtsport i Finland r.f. samt medlem av Idrottens Föreningsallians IFA, som är en underorganisation till Finlands Svenska Idrott FSI.

Sällskapet har (2021) 539 medlemmar, varav 92 juniorer och ungdomar. Inskrivna segelbåtar är 113, varav 14 är lättbåtar  (Laser och Optimister) samt 131 motorbåtar.

ESS har två stödjepunkter i Ekenäs skärgård, Stuvuholmen och Vrakholmen.

Föreningens klubbhus finns i Norra hamnen, Norra Strandsgatan 8.

Förutom att föreningen har en aktiv juniorverksamhet anordnas kappseglingar samt många övriga evenemang, som

publiceras i händelsekalendern på sällskapets hemsida.

Föreningens annonsering sker vid behov i tidningen Västra Nyland, annons med ESS-logo.

 

   

Jubileumsåret kör igång med:  

Onsdagar kl 1800 på klubbhuset: 

Onsdagen 1 Mars - Kappseglingsreglerna - seminarium - Anmäl dig på M2S här

Kappseglingsdomare Arto Sjöblom och erfrana kappseglare diskuterar kappsegling och regler

Onsdagen 26 April - Flagghissning och Segelsäsongens öppning

Onsdagen 3 Maj - Kappsegling på första raden - Anmäl dig på M2S här

Seglingsnämnden berättar om banor, banläggning, startsignalering, tidtagning, regler och funktionärsuppgifter.

 Segling för äldre juniorer och ungdomar (13-20 år) - Träningsgrupp för H-båtssegling

Är du eller någon du känner intresserad av träningsgruppen?  

Mejla per e-post: kjellbjorklund79@gmail.com - följande info: namn, ålder, kunskapsnivå, mejladress & telefonnummer.

Lördag 23 - Söndag 24 April I-Hjälpskurs i Hangö (Arrangör HSF)

Kappseglingarna  2023

Se Höstmötets 2020 presentationsvideo från tidigare regattor

Se Sailpix drönarvideo från 2020 regattan samt bilder från 2016, 2017, 2019 och 2020 regattorna