• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

VÄLKOMMEN till Ekenäs Segelsällskaps hemsidor!

Ekenäs Segelsällskap r.f. (ESS) är grundat år 1897, och är medlem av Segling- och båtsport i Finland r.f. samt medlem av Idrottssalliansen, som är en underorganisation till Finlands Svenska Idrott FSI.

Sällskapet har (2023) 563 medlemmar, varav 106 juniorer och ungdomar. I föreningens båtregister finns inskrivet 246 motor- och segelbåtar. ESS har två stödjepunkter i Ekenäs skärgård, Stuvuholmen och Vrakholmen. Föreningens klubbhus finns i Norra hamnen, Norra Strandgatan 8. Förutom att föreningen har en aktiv juniorverksamhet anordnas kappseglingar samt många övriga evenemang, som publiceras i händelsekalendern på sällskapets hemsida. Föreningens annonsering sker vid behov i tidningen Västra Nyland, annons med ESS-logo.

MEDLEMSFÖRFRÅGAN 2024 - JÄSENKYSELY 2024

För att kunna erbjuda och utveckla verksamheten för våra medlemmar behöver vi veta:

Hur vill och kan du delta och hjälpa till i verksamheten just nu? Hurudan verksamhet skulle du själv vilja delta i ? 

Vi hoppas du kan ta några minuter till att svara på denna förfrågan under april 2024.

Tryck på den här länken för att svara på medlemsförfrågan

 ESS Medlemsförfrågan

    

 Kappseglingarna  2024

ESS Krångel Nordic Vintage Star Challenge 2024

 ESS 125

Se Höstmötets 2020 presentationsvideo från tidigare regattor

Se Sailpix drönarvideo från 2020 regattan samt bilder från 2016, 2017, 2019 och 2020 regattorna