• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 SEGLINGSNÄMNDEN MÅLSÄTTNING

- Erbjuda någonting för alla båtfarare i föreningen

- Upprätthålla och öka intresset för seglingsporten i alla åldersgrupper

- Hålla sjösäkerheten i främsta rummet genom utbildning och övning

KAPPSEGLING

ESS arrangerar under sommaren kappseglingar i huvudsak för kölbåtar. Starten sker i regel vid Stallörspiren i Norra hamnen i Ekenäs och målgången sker på  samma plats eller för vissa tävlingar på Stuvuholmen.

Föreningen är även medarrangör för Hangöregattan.

             

                     Anmälningar till ESS kappseglingar via Manage2Sail platformen                    

           

H-båts Sprintregatta                                           Lö 27 maj på Pojoviken norr om broarna

Krångel ChallengeStarbåtsregatta           Lö - sö  27 - 28 maj på Stadsfjärden

Björnholmsseglingen                                     Lördag 10.6, FinnRating, Start kl. 11 

Stallören - Björnholmen runt - Stallören, 11 nm

Vrakholmens tillfartssegling                    Lördag 17.6, FinnRating, Start kl.11,

Stallören - Kummelkobb - Vrakholmen, 12 nm 

H-båts Kortbane FM, Lojo, LP                        Lördag 17 - Söndag 18.6

HSF Lättbåtsregatta, Hangö                        Lördag 17.6 - Söndag 18.6, Europe, Zoom, ILCA 4, 6 och 7

Hangöregattan                                                  Fr- sö 7 - 9.7, alla klasser.  

ESS 125 Års Jubileumsregatta - Artzéns minnessegling                         

Mörnäsfjärden - Sextant – Ajax -                            Lördag 12.8, FinnRating. Start kl.11. 

Hästö-Busö runt – Stuvuholmen, ca 26 nm,             

Eke- Marin seglingen                                     Lördag 26.8, FinnRating, Jaktstart, Start kl.11

Stallören - Kummelgrund - Aspharun

- Stuvuholmen, ca 19 nm

HSF, Europe Class SM, Hangö                   Fredag 1.9 - Söndag 3.9

Fröbbes runda                                                   Lördag 9.9, FinnRating, Start kl 11  

Stallören - Björnholmen - Ekö - Stallören, ca 17 nm 

Flagghalningsseglingen                                Lördag 30.9, FinnRating, Start kl 11, 

Stallören - Gullö - Vitsand - Stallören, ca 9 nm

Onsdagsseglingar H-Båtar                          Onsdagar  31.5 - 28.6  / 2.8 - 30.8 H-båtar, Stadsfjärden.

31.5, 7, 14, 21, 28/Juni och 2, 9, 16, 23, 30/Aug,

2 starter / kväll, kl. 18.

Onsdagsseglingar FinRating                       7 &14 Juni samt 23 & 30 Augusti FinnRating, Start kl. 1750

Stallören – Vitsand – Stallören, ca 7 nm

H-Båts seglingar i Finland 2023

ESS Seglingarna On-Line med 

https://www.estela.co/races