• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ESS välkomnar nya medlemmar!

Som medlem i föreningen har du möjlighet att föra klubbflagg ifall din båt är besiktad och registrerad i ESS, dessutom har du möjlighet att erhålla rabatt på båtens försäkringspremie, kolla med LokalTapiola eller ditt eget försäkringsbolag.  ..

Genom att fylla i medlemsansökan, och returnera den till ESS styrelsen, adress Ekenäs Segelsällskap r.f,  Norra Strandgatan 8, 10600 EKENÄS, kan du antagas till ny medlem i vår aktiva förening.

Ansökan bör förordas av två medlemmar. Om du inte känner någon medlem, som kan förorda din ansökan, kontakta någon styrelsemedlem, så fösöker vi lösa problemet på bästa sätt.

Inskrivningavgiften är 30 € för personer bosatta i Raseborg, för övriga 100 e. Juniorer och familjemedlemmar är befriade från inskrivningavgift.

Medlemavgiften är 75 e per år, för familjemedlem är avgiften 37,50 € under förutsättning att en annan person i familjen erlägger normal avgift, 75 €. Avgiften för juniorer upp till 18 år är 10 €, ungdomar i åldern 19 - 29 år betalar 37,50 €.