• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ESS har två stödjepunkter i Ekenäs skärgård, Stuvuholmen och Vrakholmen med bryggor, paviljonger och bastun.

Föreningen har ett  klubbhus i Norra hamnen intill båtrampen och Hamntorget. ESS båtplatserna finns vid Sköljhuset i Norra hamnen.

     

    Vrakholmens Bastu