• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

StuvholmenStuvuholmen utarrenderades av Fiskars bolagen till ESS år 1923. Midsommar 1923 invigdes den nya paviljongen på Stuvuholmen, efter knappt 4 månaders byggnadstid.

I oktober 1960 inlöstes det arrenderade och bebyggda jordområdet 2,99 hektar av ESS.

Medlemmar i ESS är välkomna till Stuvuholmen och njuta av naturen och övriga medlemmars sällskap samt för ett bastubad i vår populära bastu. Bastustranden har en ny brygga från juni 2014.

För bastubad och för utnyttjande av el vid bryggorna betalas dock en liten avgift. Var och en får gärna göra bastuved av fällt trädmaterial som finns bakom bastun.

OBS! Holmen och dess bryggor kan utnyttjas endast av ESS medlemmar och deras gäster, då även medlemmen är på plats. (regeländring 2012).

Det har införts fartbegränsning och förbud mot svall utanför Stuvuholmen juni 2012, närmare info finns i bilagan.

bastun