• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ESS köpte Vrakholmen 1913 av Hästö enstaka skattehemman. Här uppfördes en paviljong 1914, som invigdes 17 maj samma år, men dess tid blev kort. I augusti 1914 förbjöds landstigning på Vrakholmen, och paviljongen brändes av ryska matroser samma månad. För att finansiera paviljong bygget på Stuvuholmen 1923 såldes 7/8 delar av holmen. Senare har ESS återfått 3/8 delar av holmen, så idag äger ESS den östra halvan av holmen ca 4 hektar, där det uppförts en paviljong som invigdes i juni 2008.

En bastu som under våren 2023 byggdes på talko på holmens södra strand. Bastun togs i bruk under sommaren. 

Vrakholmen med dess klubbhamn välkomnar ESS medlemmar, och medlemmars gäster, då medlemmen är på plats.

Instruktioner hur du kommer till Vrakholmen     img 4492  vrakholmens strre brygga