• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 

Verksamhetsgranskare Yngve Sjöberg 040 865 9329
  Markus Evers 0400 448 440
  Karl Gyllström, suppleant 0400 500 711
  Christian Jönsson, suppleant 040 902 2282
     
Inventeringsmän Curt Lindström 050 594 4824
  Patrik Holm 044 700 4351
  Kjell Björklund 044 776 6810
  Rune Nyberg, suppleant 0400 313 634
     
Förtjänsttecken kommitté Frej Werner 040 526 7195
  Stefan Degerlund 040 570 2233
  Ingvar Jönsson  0400 486 488
  Ingmar Klingstedt 0400 227103
  Curt Lindström 0500 439 564
     
Materialförvaltare och Magnus Gottberg 0400 241 302
motorbåtsskötare    
     
Seglings- och prisdomarnämnd  Gustav Öller, ordförande 040 506 5302
  Magnus Gottberg 0400 241 302
  Sami Jakonen 050 301 7240
  Ingmar Klingstedt 0400 227 103
  Knut Kröger 050 566 6979
  Jukka Takala 050 307 5189
     
Vapenansvarig Mikael Ahrenberg  0500 795 665
     
Besiktningsnämnd Mikael Cavonius 040 530 1028
  Lasse Haapamäki 050 552 5363
  Katianna Kuula  040 135 9222
  Rune Nyberg 0400 313 634
  Dan Rehn
Marcus Rönnblad  
   
040 573 9799
040 540 9720  
   
  Jan Takolander 040 867 1827
  Anssi Vartiainen 050 329 4666
     
Juniorsektion Richard Gottberg, ordförande 040 562 3328
  Kjell Björklund 044 776 6810
  Pia Råstu - Werner 050 552 9656
  Wincent Werner 040 526 7195
  Monique Westerberg 040 833 3820
  Cesar Westerholm 040 595 0817
     
SSA ledningsgrupp,  Richard Gottberg 040 562 3328
ESS representant    
     
Festkommitté Eva Ehrsten, ordförande 040 830 4683
  Tina Hultgren 040 734 3228
  Krister Immonen 0400 424 478
  Pia Råstu - Werner 050 552 9656
  Peter Söderlund 0400 114 892
  Pia Westerberg 040 519 4648
     
Arbetsgruppen för holmarna Krister Walldén, ordförande  040 514 2958
  Mikael Blomberg 050 526 1680
  Richard Holmberg 050 539 0250
  Sami Jakonen 050 301 7240
  Peter Mannström 040 502 1828
  Juha Pulkkinen 040 585 0764
  Mika Pulkkkinen 040 756 9244
  Tony Pulkkinen 040 746 3295
  Roger Rosendal 040 188 4115
     
Bryggfogde Tom Törnroos 044 240 3818
     
Ansvarig för försäljningsprodukter Richard Gottberg 040 562 3328
     
 Hustomte, Klubblokalen