• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 

Verksamhetsgranskare Yngve Sjöberg 040 865 9329
  Richard Holmberg 050 539 0250
  Christian Jönsson, suppleant 040 902 2282
  Jarmo Huttunen 0400 421 284
     
Inventeringsmän Curt Lindström 050 594 4824
  Patrik Holm 044 700 4351
  Kjell Björklund 044 776 6810
  Rune Nyberg, suppleant 0400 313 634
     
Förtjänsttecken kommitté Frej Werner 040 526 7195
  Stefan Degerlund 040 570 2233
  Ingvar Jönsson  0400 486 488
  Ingmar Klingstedt 0400 227103
  Curt Lindström 0500 439 564
     
 Motorbåtsskötare Magnus Gottberg 0400 241 302
   
     
 Seglings - och prisdomarnämnd  Gustav Öller, ordförande 040 506 5302
  Magnus Gottberg 0400 241 302
  Sami Jakonen 050 301 7240
 
Knut Kröger  
050 566 6979
  Anki Sievinen 050 331 0630
  Jukka Takala 050 307 5189
  Nanne Vaihinen 044 508 0683 
 Vapenansvarig Mikael Ahrenberg  0500 795 665

 Besiktningsnämnd

 Marcus Rönnblad, ordförande  040 540 9720
  Mikael Cavonius 040 530 1028
  Lasse Haapamäki 050 552 5363
  Katianna Kuula  040 135 9222
  Lukas Lönnroth 045 131 6488
  Rune Nyberg
Dan Rehn  
Anki Sievänen  
0400 313 634
 040 573 9799  
050 331 0630   
  Jan Takolander 040 867 1827
  Anssi Vartiainen 050 329 4666
     
 Juniorsektion Richard Gottberg, ordförande 040 562 3328
  Kjell Björklund 044 776 6810
  Pia Råstu - Werner 050 552 9656
  Wincent Werner 040 526 7195
  Monique Westerberg 040 833 3820
  Cesar Westerholm 040 595 0817
     
 Tjejseglarna  Katianna Kuula   040 135 9222
     
  Festkommitté  Eva Ehrsten, ordförande  040 830 4683
 
Tina Hultgren  
040 734 3228
  Pia Westerberg  040 519 4648
  Pia Råstu - Werner 050 552 9656
  Martina Westerholm  040 595 0817
     
     
 Arbetsgruppen för holmarna Krister Walldén, ordförande  040 514 2958
  Mikael Blomberg 050 526 1680
  Richard Holmberg 050 539 0250
  Sami Jakonen 050 301 7240
  Peter Mannström 040 502 1828
  Juha Pulkkinen 040 585 0764
  Mika Pulkkkinen 040 756 9244
  Tony Pulkkinen 040 746 3295
  Roger Rosendal 040 188 4115
     
Bryggfogde Tom Törnroos 044 240 3818
     
Ansvarig för försäljningsprodukter Richard Gottberg 040 562 3328
     
Hustomte, Klubblokalen