• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 

 

 

 
Verksamhetsgranskare Yngve Sjöberg 040 865 9329
  Markus Evers 0400 448 440
  Tobias Elgh, suppleant 040 729 4858
  Christian Jönsson, suppleant 040 902 2282
     
Inventeringsmän Curt Lindström 050 594 4824
  Patrik Holm 040 830 3421
  Stig- Henrik Wikström, suppleant 045 632 2450
  Rune Nyberg, suppleant 0400 313 634
     
Förtjänsttecken kommitté Bjarne Ahlqvist 040 840 5864
  Mikael Borgman 0400 404 687
  Ingvar Jönsson  0400 486 488
  Ingmar Klingstedt 0400 227103
  Curt Lindström 0500 439 564
     
Materialförvaltare         Frej Werner 040 526 7195
o. motorbåtsskötare  Magnus Gottberg, suppleant     040o241302
     
Seglings- och    
prisdomarnämnd  Knut Kröger  050566 6979
     
  Magnus Gottberg 0400 241 302
  Ingmar Klingstedt 0400 227 103
  Katianna Kuula 040 135 9222
  Guustav Öller  040 506 5302
Vapenansvarig Mikael Ahrenberg  0500 795 665
     
Besiktningsnämnd          Guy Wikström 0400 476 735
           Lasse Haapamäki 050 552 5363
           Knut Kröger 050 566 6979
           Marcus Rönnblad 040 540 9720
           Rune Nyberg 0400 313 634
           Anssi Vartiainen 050 329 4666
           Jonas Granström 045 771 07560
           Jan Takolander 040 867 1827
           Mikael Cavonius 040 530 1028
           Dan Rehn 040 573 9799
     
Juniorsektion          Frej Werner, ordförande 040 526 7195
Medlemmar          Richard Gottberg 040 562 3328
           Anna Lomberg 0400 421 276
           Kai Lehtola 050 500 5550
           Linnea Nyholm 040 719 5218
           Pia Westerberg 040 5194648
           Daniela Lehtola 040 911 8003
           Rebecca Lomberg 044 502 9522
     
Festkommitté          Anna Lomberg,  ordförande 0400 421 276
Medlemmar          Cia Borgman 040 738 1997
           Erica Walldén 040 023 2932
     
Arbetsgruppen för    Stefan Degerlund, ordörande  040 570 2233
holmarna    Tony Pulkkinen 040 746 3295
     Juha Pulkkinen 040 585 0764
     Kim Johansson 0400 471 559
     Mika Pulkkkinen 040 746 3295
     Mikael Blomberg 050 526 1680
     Dennis Brandt 040 764 9064
   

 

Bryggfogde    Tom Törnroos 044 240 3818
     
Ansvarig för    
försäljningsprodukter    Richard Gottberg 044 240 3818
     
 Hustomte    Ken Thilman 040 556 8312
 

Senaste nytt

Aktuella evenemang

16
mar

24
apr

Bli medlem

Som medlem kan du...


Du kan bli medlem här!

Copyright © ESS 2019
Planning & design: SydWeb Ab