• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Föreningsmöten

Föreningen sammanträder årligen till två ordinarie möten, vårmötet som hålls i februari eller mars och höstmötet i oktober  eller november. Vid behov hälls extra föreningsmöten. Tid och plats för mötena sker genom personlig kallelse till medlemmarna eller med annons i Västra Nyland samt i händelsekalendern här på hemsidan.


Styrelesmöten
Styrelsemöten hållsi regel  en gång per månad, med undantag för sommaren. I styrelsemötena deltar styrelsen samt alla sektoransvariga.

 

Klubbkvällar

Klubbkvällar anordnas sista onsdagen i månaden i klubblokalen, januari- april ich september- november. Målsättningen är att någon form av program ordnas under kvällarna vilket framgår av händelskalendern, i annat fall är det endast fri samvaro.