• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ESS disponerar över några av stadens  båtplatser i Norra hamnen och vid behov av en båtplats görs en anmälan till bryggfogden, som har en kölista. Priset  som fastställs av staden är är 2024  250 euro/säsong.

Nyckel till elskåp på bryggan kan kvitteras ut av bryggfogden, avgift 30 € per säsong.